อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
13.20
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
13.20
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
 
ประกาศ
บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็ง ขจัดความยากไร้ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ถนนจรัสศรี ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร 042-833817
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...(ดู : 2) 25 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลคอนกรีต...(ดู : 49) 18 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลคอนกรีต...(ดู : 15) 18 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลคอนกรีต...(ดู : 22) 18 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวองค์ก...(ดู : 15) 14 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางผิวทางพาราแอลฟัลต์คอนก...(ดู : 12) 11 พฤศจิกายน 2565

---- ไม่มีข้อมูล ----

---- ไม่มีข้อมูล ----

ค น เ ล ย เ ร า ดู แ ล
638,732 คน
ประชากร
11,424 ตร.กม.
พื้นที่
14 อำเภอ
อำเภอ
4,505 โครงการ
โครงการ
นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง
รองนายก อบจ.เลย คนที่ 1
นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ
นายก อบจ.เลย
นายสนอง โสประดิษฐ
รองนายก อบจ.เลย คนที่ 2
บริการประชาชน
เอกสารยอดนิยม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ดาวน์โหลด: 44)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดาวน์โหลด: 32)
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ดาวน์โหลด: 29)
รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึก... (ดาวน์โหลด: 27)
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำ... (ดาวน์โหลด: 25)
คำสั่ง เรื่อง การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดาวน์โหลด: 21)
รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
ส่วนราชการในสังกัด