พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  

  

  

                เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายดำรงค์  ทองศรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย             

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page