พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติ

  

  

  

                  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสนอง  โสประดิษฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย             

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page