หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (ONE TAMBON ONE PRODUCT)

kok

กลุ่มแกะสลักหินแกรนิต  355 ม.7 บ้านนาแขม ต.นาแขม อ.เมืองเลย


jawdum

น้ำพริกแจ่วดำน้ำผักสะทอน  กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านนาดี  162 ม.1 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย  42120


P11A

กลุ่มหนามป่า  7 ม.3 ต.ท่าลี่  อ.ท่าลี่ จ.เลย


pahom

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย  29/2 ม.4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย


pakop

กลุ่มแม่บ้านสมุนไพรบ้านธารทอง 140 ม.12 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย


1512887

แก้วกาแฟผีตาโขน  หัตถกรรมหน้ากากผีตาโขน  107 ม.8 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย  จ.เลย


sanloei

กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทยเลย  50 ม.1 บ้านกลาง  ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง  จ.เลย 42130


wine

สหกรณ์การเกษตรชายแดนสามัคคีนาแห้ว จำกัด 107 ม.3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย

คุณบุญมี  ฤทธิศักดิ์  โทร.085-0234-6545