ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness)

ค่าสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส)
รายปี
ประชาชน  600  บาท
นักเรียน/นักศึกษา  300  บาท


รายเดือน
ประชาชน  100  บาท
นักเรียน/นักศึกษา  50  บาท


เปิดให้บริการเวลา  13.00 – 20.00 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฟิตเนส

apisit

นายอภิสิทธิ์  มหาชัย ตำแหน่ง ครูอาสาพัฒนากีฬา

auttakon

นายอัตถกร  บุญชิต ตำแหน่ง ครูอาสาพัฒนากีฬา

decha

นายเดชา  พูลศิลป์  ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป