ขอใช้ศาลาประชาคม

อัตราค่าบริการค่าเช่าศาลาประชาคม

ติดต่อ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

โทรศัพท์ :  0-4283-3817