ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ายานพาหนะเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ จำนวน ๒๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

0
14

ร่างประชาพิจารณ์เช่าเครื่องจักรกล

ร่างขอบเขตงานเช่า

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้