ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย สนามกีฬากลางจังหวัดเลย และศูนย์ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
13

ประกวดราคา

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้