ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น จำนวน ๑๔ คัน และรถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
62

ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้