ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคาร ภายในอาคาร รอบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และศาลาประชาคมจังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
22

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคาร ภายในอาคาร รอบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และศาลาประชาคมจังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้