ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น จำนวน 14 คัน และรถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
44

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น จำนวน 14 คัน และรถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้