จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาอ่างคำ-บ้านผาสามยอด บ้านนาอ่างคำ หมู่ที่๓-บ้านผาสามยอด หมู่ที่๒ ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
18

สาระสำคัญสัญญา

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้