จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านปากปวน-บ้านวังเดื่อ บ้านปากปวน หมู่ที่๑๐-บ้านวังเดื่อ หมู่ที่๔ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
14

สาระสำคัญสัญญา

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้