จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านน้ำแคม-บ้านหาดเจริญ บ้านน้ำแคม หมู่ที่๓-บ้านหาดเจริญ หมู่ที่๔ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
20

สาระสำคัญสัญญา

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้