จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านน้อยนา-บ้านผาน้อย บ้านน้อยนา หมู่ที่๑ ตำบลศรีสงคราม-บ้านผาน้อย หมู่ที่๑ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
31

สาระสำคัญสัญญา

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้