จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้วยด้าย-บ้านห้วยผุก บ้านห้วยด้าย หมู่ที่๕-บ้านห้วยผุก หมู่ที่๒ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
13

สาระสำคัญสัญญา

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้