องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายสนอง โสประดิษฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นำโดย นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมลงพื้นที่ออกประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน พร้อมทั้งดำเนินการรวบรวมข้อมูล ปัญหา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน เกี่ยวกับงานนโยบายด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อาทิเช่น โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน / โครงการขุดสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดเลย  ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0052ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0055ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0054ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0070ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0078ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_001470173368_2131463226957711_1208788356134076416_nปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0025ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0024ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0067ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0013ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0091ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0108ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0107ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0018ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0060ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0072ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0112พบประชาชนบ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0015พบประชาชนบ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0122พบประชาชนบ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0138ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_0008ปชค.บ.นาลานข้าว_๑๙๐๙๑๓_000269803501_2131461780291189_4122756897184940032_n

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้