ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าจันตม-บ้านปลาบ่า บ้านป่าจันตม หมู่ที่๖ ตำบลหนองบัว-บ้านปลาบ่า หมู่ที่๑ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้