ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โดยวิธี PavementIn Place Recycling)สายบ้านหนองผักก้าม-บ้านห้วยสีเสียด บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่๑๓ ตำบลเมือง-บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่๕ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้