วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดยนายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พื้นที่เขตอำเภอภูเรือ นางสาวสุภักษ์ สุธงษา ร่วมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมลงพื้นที่ออกประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน และดำเนินการรวบรวมข้อมูลหมู่บ้าน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน / โครงการขุดสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ในเขตพื่้นที่ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

68464730_2070172473086787_6744943386123304960_n67955433_2070182573085777_861454234942439424_n 68469156_2070183246419043_7978794242229141504_n 67928080_2070182679752433_4781734373655314432_n 67792342_2070186883085346_8599135863646978048_n 67774180_2070189949751706_6455801136875044864_n 67699275_2070191483084886_8331088440762302464_n 67620425_2070187043085330_3010009915369455616_n

 

 

 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้