ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแคปซีล สายบ้านโพนงาม-บ้านหนองอีเก้ง บ้านโพนงาม หมู่ที่๓ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง-บ้านหนองอีเก้ง หมู่ที่๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
29

ประกวดราคา

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้