ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Cape seal สายบ้านน้ำพุง-บ้านห้วยมุ่น บ้านน้ำพุง หมู่ที่๓ ตำบลโป่ง-บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่๕ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
34

ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้