ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Cape seal สายบ้านห้วยทอง หมู่ที่๓-บ้านนาลานข้าว หมู่ที่๙ ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
27

ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้