ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านปวนพุ-บ้านห้วยสีเสียด บ้านปวนพุ หมู่ที่๑ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน-บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่๑ ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
36

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้