โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  

  

  

                 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       

 สายบ้านวังยาง หมู่ที่ ๔ – บ้านพองหนีบ หมู่ที่ ๕  ตำบลศรีฐาน  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย        

สนับสนุนงบประมาณพร้อมเครื่องจักรกล และผู้นำหมู่บ้านดำเนินการจัดหาแรงงานราษฎรสมทบ                       

ซึ่ง ได้ดำเนินการในห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

 

ภาพและข้อมูล : โดย นายปทิตเดช เทียมเกษม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page