วันคริสต์มาส

  

  

  

              นายพูลสวัสดิ์  ภาคธูป ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นประธาน พิธีเปิดงานวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านขอนแดง ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา

๒. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางภาษา

๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงได้

๔. เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลต่างๆ ของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย

๕. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

ภาพและข้อมูล : นายปทิตเดช เทียมเกษม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page