โต้ลมหนาว ชมค้างคาว ภู่คร่าวสวย

  

  

  

               กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงาน

โต้ลมหนาว ชมค้างคาว ภูคร่าวสวย ครั้งที่ ๑๙  ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายพรชัย ถมกระจ่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธาน  

เมื่อวันที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนาด้วง  อำเภอนาด้วง   จังหวัดเลย

โดยมีวัตถุประสงค์                                                                                                                                    

 ๑. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาแก่เยาวชน และประชาชน 

๒. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอนาด้วง  ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะทำให้พี่น้อง   ชาวอำเภอนาด้วง  มีรายได้เพิ่มขึ้น

              ๓. เพื่อให้ประชาชนได้สนุกสนานผ่อนคลายหลังจากการทำการเกษตร                                                           

              ๔. สร้างความรักสามารถสามัคคี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

ภาพและข้อมูล : นายปทิตเดช เทียมเกษม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page