โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (ONE TAMBON ONE PRODUCT)

 

กลุ่มแกะสลักหินแกรนิต 355 ม.7 บ้านนาแขม ต.นาแขม อ.เมืองเลย

 

 

น้ำพริกแจ่วดำน้ำผักสะทอน  กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านนาดี  162 ม.1 ต.นาดี

อ.ด่านซ้าย จ.เลย  42120 

กลุ่มหนามป่า  7 ม.3 ต.ท่าลี่  อ.ท่าลี่ จ.เลย

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย  29/2 ม.4 ต.เชียงคาน

อ.เชียงคาน จ.เลย

 

กลุ่มแม่บ้านสมุนไพรบ้านธารทอง 140 ม.12 ต.ผาขาว

อ.ผาขาว จ.เลย 

 

แก้วกาแฟผีตาโขน  หัตถกรรมหน้ากากผีตาโขน  107 ม.8 ต.ด่านซ้าย

อ.ด่านซ้าย  จ.เลย

 

สหกรณ์การเกษตรชายแดนสามัคคีนาแห้ว จำกัด 107 ม.3 ต.นาแห้ว

อ.นาแห้ว จ.เลย คุณบุญมี  ฤทธิศักดิ์  โทร.085-0234-6545

กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทยเลย  50 ม.1 บ้านกลาง  ต.หนองหญ้าปล้อง

อ.วังสะพุง  จ.เลย 42130

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page