องค์การบริหารส่วนจังหวัดเล
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
OTOP อ.ด่านซ้าย
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ฟิตเนส
สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเล
อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเล

Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์

           

   

อบจ.เลย เพื่อชุมชน  คลื่น 94.00 MHz.

เวลา 12.00 - 13.00 น.


ร้องทุกข์ ร้องเรียน

ตู้ป.ณ. 88 ปณจ.เลย 42000

E:mail : [email protected]

 

       
          นายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ

      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

 

             
               นายดำรงค์  ทองศรี

        ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย